Make your own free website on Tripod.com

לב שהם - התנועה של תושבי שהם

קישור לאתר החדש של לב שהם

 

http://www.lev-s.co.il

 

"תנועת 'לב שהם' היא תנועה קהילתית חברתית למען שגשוגה של שהם ורווחת תושביה

התנועה תייצג את דעותיהם של תושבי שהם תוך הקפדה על מנהל ציבורי תקין"

(מתוך תקנון התנועה)

 

תודה

תודה והערכה לכל הפעילים, התומכים והתושבים, על ההשקעה הרבה, התמיכה וההשתתפות.

בזכות תמיכתכם, הגדילה סיעת "לב שהם" את כוחה ל-3 מנדטים.

אחוז ההצבעה הגבוה של תושבי שהם מוכיח כי הציבור בשהם מעורב ואכפתי ומהווה דוגמה ומופת לישובים אחרים בארץ.

נמשיך לפעול למען תושבי שהם, על פי העקרונות של ישוב קהילתי  משגשג, המנוהל מקצועית ומספק שירות איכותי לתושביו.

מערכת הבחירות מאחורינו. אנו מכבדים את דין הבוחר ומושיטים יד ככל שנידרש למען שוהם.

דפנה רבינוביץ ותנועת "לב שהם"

 

 

עוד חוזר הזמזום (זמזום הדבורה 2008)

 

גיליון 1 עמוד 1

גיליון 1 עמוד 2

גיליון 2 עמוד 1

גיליון 2 עמוד 2

גיליון 3 עמוד 1

גיליון 3 עמוד 2