Make your own free website on Tripod.com

"ראש מועצת שהם מונע פרסום מודעות בעיתון מקומי שמבקר אותו, כדי להביא לסגירתו"

מו"ל העיתון מבקש לקבוע הלכה תקדימית שתמנע מראש העיר להשפיע על תכני העיתון

יצחק דנון‏ 26/2/2007

חברת שהם תקשורת, המו"ל של העיתון המקומי "שהם פלוס", המפורסם אחת לחודש בתחומי המועצה המקומית שהם, מאשימה את המועצה המקומית והעומד בראשה, גיל ליבנה, בפגיעה במקור ההכנסה העיקרית שלה, דהיינו במודעות הפרסומת. זאת, לדבריה, במטרה למנוע ממנה לקיים את העיתון שבבעלותה ותוך ניסיון להפסיק את פרסום הכתבות הביקורתיות נגד המועצה המקומית והעומד בראשה.

לדברי שהם תקשורת, בשל הביקורת שנמתחה על המועצה ועל ליבנה בעיתון, הם התקשרו התקשרות מפלה ולא שיוויונית עם העיתון המתחרה, אבן שהם, וכן עם גרפיקאים חיצוניים לעניין הפקות הדפוס. היא מאשימה את המועצה המקומית וליבנה בפגיעה בחופש הביטוי, בכך שהם "מנסים בדרכי חתחתים לפגוע בבטנה הרכה, דהיינו בפרנסתה".

שהם תקשורת מבקשת מבית המשפט לקבוע בהלכה תקדימית דרך פעולה שתמנע מראש רשות לנצל את כוחו, כך שיוכל להשפיע על תוכן כתבותיו של עיתון המופץ ביישובו.

במבוא לעתירה יוצאת הדופן נכתב: "הרשאי ראש רשות לעשות שימוש בכוח משרתו ולהביא לכדי מניעת התקשרות מסחרית עם עיתון שיוצא בביקורת נגדו? האם יכולה רשות מקומית לנקוט בצעדים שיש בהם כדי שלילת תקציבי פרסום מעיתון "סורר" לשיטתה, אשר חדשות לבקרים מעלה על דפיו כתבות המציגות באור שלילי פעולות אלו ואחרות של המועצה?".

לדברי העותרת, העיתונות המקומית נשענת ביישובים רבים בארץ לא מעט על תקציבי הרשות המקומית, דהיינו על תקציבי פרסום מודעות והפקות דפוס. לדבריה, בהיעדר כללים ברורים וספציפיים של משרד הפנים, מנצלת הרשות המקומית את כוחה הכלכלי כדי להשתיק ביקורת "ולקנות" את העיתון המקומי, כדי שהוא לא יעז להטיח בה ביקורת שעלולה לפגוע בתדמיתה ובתדמית הפוליטיקאים העומדים בראשה.

לטענת שהם תקשורת, הרשות המקומית דואגת לכך שבתקציבי הפרסום יזכו המקורבים מבין העיתונים, קרי אלו שמתמסרים לרצונה ורואים את טובתה לנגד עיניהם. (עת"מ 1236/07).